Sparen / Beleggen

Sparen is geld opzijzetten voor later. Hoeveel en voor hoe lang is afhankelijk van doelen en wensen, haalbaarheid, financiële ruimte en mogelijk andere omstandigheden welke van invloed zijn op uw financiële ‘huishoudboekje’.

Er zijn tal van mogelijkheden om geld opzij te zetten tegen divers rendement. Wilt u ondersteuning bij de keuze wat te doen en wat in uw situatie het beste bij u past, vraag om gedegen en eerlijk advies. Wij laten u graag zien wat de mogelijkheden zijn en de bijbehorende resultaten.

Hier leest u wat onze dienstverlening inhoudt en wat deze kost.

Oudedagsrisico/pensioen 3e pijler

U gaat zoals het nu bij wet geregeld is met Pensioen als de 67 jarige leeftijd hebt bereikt. Vaak gaat uw tijdsindeling er heel anders uit zien maar vooral financieel gaat er veel veranderen. Hoe uw pensioen er financieel uit gaat zien, wordt grotendeels bepaald door de beslissingen die u vele jaren vóór uw pensioen heeft genomen.

Of u nu wel of geen arbeidsverleden heeft, de overheid regelt voor iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt een basisvoorziening, het  AOW-pensioen. Afhankelijk van uw woonsituatie, leeftijd van uw eventuele partner en het aantal jaren dat u rechtmatig in Nederland hebt gewoond, wordt de hoogte van deze uitkering bepaald.

Als aanvulling daarop bestaat de mogelijkheid dat u via uw voormalige werkgever(s) een pensioen heeft opgebouwd. Daarvoor bestaan verschillende regelingen afhankelijk van Cao’s, bedrijfstak en/of beroepsgroep. Sommige werkgevers bieden geen pensioenregeling aan en dan moet de werknemer dat zelf regelen indien gewenst.

Het zelf sparen voor pensioen of ook wel de ‘oude dag’ genoemd kan door particulieren in bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering gedaan worden of via de opbouw van een vrij kapitaal. Hiervoor gelden diverse fiscale regels en een uitbreiding heeft de mogelijkheid tot Banksparen voor pensioen ook mogelijk gemaakt.

Om met uw ‘oude dag’ niet verplicht ‘achter de geraniums’ te belanden vanwege financieel tekort is het van groot belang dat u tijdig stappen onderneemt. Als u nu overzichtelijk maakt wat de waarde van uw pensioen straks is, kunt u nog op tijd passende maatregelen nemen. Daarmee vergroot u de kans dat u uw doelen en wensen waarmaken kunt op het moment dat u er niet alleen de tijd, maar ook het geld voor heeft.

Vraag om een oriëntatiegesprek en schenk uzelf duidelijkheid.