Als u komt te overlijden, speelt er vaak veel meer dan de zorg en de rouw van dat moment. Vanaf het moment van inschakelen van de nodige instanties en verenigingen veranderd de financiële huishouding. Bankrekeningen van de overledene worden geblokkeerd. De rekening van de uitvaartondernemer gaat lopen en die kosten lopen al snel hoog op. Indien de overledene kostwinner was valt er een geheel inkomen weg. Als er dan ook nog jonge kinderen zijn zal er meer opvang moeten worden ingekocht of de achtergebleven partner kan of wil minder werken en dat resulteert ook in minder inkomen. Ondertussen blijven de vaste lasten en de huishoudelijke uitgaven gelijk.

De overheid heeft voor bepaalde situaties wel iets geregeld. Of dit afdoende is en wat u eventueel zelf kunt regelen kunt u laten inventariseren. Advies op maat is hierbij het uitgangspunt en wordt gemaakt in samenhang met de overige financiële situatie.

Maak een schatting van de kosten